ช่วงเวลาของสงครามเย็น

 

      

 

             

                 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต  เริ่มต้นเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่  สหภาพโซเวียตได้ยกกำลังเข้าปลดปล่อยประเทศต่าง ๆ  ในยุโรปตะวันออก  จากการยึดครองของเยอรมนีและสนับสนุนกลุ่มนิยมคอมมิวนิสต์ให้ยึดครองประเทศ  ทำให้ประเทศเหล่านั้นกลายเป็นประเทศในระบอบคอมมิวนิสต์

 

       สงครามเย็นได้ปรากฏชัดเจนใน  ค.ศ. 1947  เมื่อประธานาธิบดี  แฮร์รี  เอส  ทรูแมน  (Harry  S  Truman)   แห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกคำประกาศทรูแมน  (Truman  Doctrine)  เพื่อช่วยเหลือประเทศต่าง ๆที่ถูกคอมมิวนิสต์คุกคามและธำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ประชาธิปไตยสหภาพโซเวียตจึงตอบโต้  ว่าจะเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ให้กว้างขวางที่สุดเพื่อช่วยฟื้นฟูยุโรปให้พ้นจากความหายนะทางเศรษฐกิจ

 

       ช่วง  ค.ศ. 1947-1949  เป็นช่วยที่มหาอำนาจ  เผชิญหน้ากันด้วยความตึงเครียดสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้แผนมาร์แชลล์  (Marshall  Plan)  นำไปสู่การจัดตั้งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุโรปเมื่อ  ค.ศ. 1948  มีสมาชิก  16  ประเทศ  ส่วนสหภาพโซเวียตจัดตั้งองค์การโคเมคอน (Comecon)  ใน  ค.ศ. 1949  เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของกลุ่มโลกคอมมิวนิสต์

 

       ใน  ค.ศ. 1949  กลุ่มโลกเสรีได้จัดตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเนหือหรือนาโต  (North  Atlantic  Treaty  Organization - NATO)  ขึ้น  นาโตเป็นองค์การความร่วมมือทางทหารเพื่อป้องกันการรุกรานของสหภาพโซเวียต  สหภาพโซเวียตจึงตอบโต้ด้วยการจัดตั้ง  องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอว์  (Warsaw  Treaty  Organization - WTO)  ขึ้นใน  ค.ศ. 1955  ทำให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้น  และทำให้เกิดสงครามขึ้นหลายแห่งในโลก

 

       ในช่วง  ค.ศ. 1956-1960  สงครามเย็นค่อยคลายความตึงเครียดลงเพราะครุชชอพ   (Khrushchew)  ผู้นำของสหภาพโซเวียตประกาศใช้หลักการการอยู่ร่วมกันโดยสันติ  (Peaceful  Co-existence)  และสหรัฐอเมริกาก็หันมาเจรจากับสหภาพโซเวียต  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและสังคม  และควบคุมอาวุธนิวเคลียร์  โดยเฉพาะในช่วงเวลา  ค.ศ.1965-1972  มหาอำนาจทั้งสองได้ลดความตึงเครียดลงเรียกว่า  ยุคแห่งการผ่อนคลายความตึงเครียด  (De'tente) 

        แต่ใน ค.ศ. 1979  สหภาพโซเวียตได้เข้าแทรกแซงการเมืองภายในของอัฟกานิสถานโดยไม่สนใจการคัดค้านจากนานาประเทศทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตึงเครียดขึ้น

ในช่วง  ค.ศ.  1945-1991  เป็นช่วงของการเสนอนโยบายกลาสนอสต์-เปเรสทรอยกา (Glasnost-Perestroika)  โดยนายมิคาเอล  กอร์บอชอฟ  (Mikhail  Gorbachov)  ซึ่งเป็นนโยบายเปิด-ปรับ  (openness-reconstructuring)  ทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศและเสริมสร้างความเข้าใจ  ร่วมมือกับนานาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา  จีน  และญี่ปุ่น  โดยปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยใน  ค.ศ. 1989  เริ่มมีการทำลายกำแพงเบอร์ลิน  เยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกสามารถรวมประเทศสำเร็จใน  ค.ศ. 1990-1991  ประเทศกลุ่มบอลติกที่รวมอยู่ในสหภาพโซเวียตได้ขอแยกตัวเป็นเอกราชจากสหภาพโซเวียต

                   การปฏิรูปประเทศดังกล่าวเป็นผลทำให้เกิดรัฐประหารใน  ค.ศ. 1991         นายบอริส  เยลซิน  ได้ขึ้นมามีบทบาทในฐานะผู้ปราบกบฏ  และเตรียมการตั้งประเทศหรือรัฐเอกราช (Commonwealth  of  Independent  States)  สหภาพโซเวียตจึงล่มสลาย  และถือว่าเป็นการสิ้นสุดสงครามเย็น   สหรัฐอเมริกาเป็นอภิมหาอำนาจผู้นำโลกเพียงชาติเดียว  

 

 

 

edit @ 19 Aug 2008 22:32:51 by Cold War

Comment

Comment:

Tweet

#3 By (101.51.182.27|101.51.182.27) on 2014-01-27 17:17

#2 By รัน (101.51.182.27|101.51.182.27) on 2014-01-27 17:17

อืมขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูล ☺

#1 By แฮปเพนนิ่ง (61.7.171.71) on 2008-10-07 21:02