สาเหตุของสงครามเย็น**

posted on 19 Aug 2008 22:24 by elearing in ColdWar

 

 

สาเหตุของสงครามเย็น

 

     

  1.  ความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาที่ปกครอง

ในรูปแบบประชาธิปไตยและสหภาพโซเวียตที่มีแนวทางการปกครอง

ในรูปแบบคอมมิวนิสต์  ทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งมั่นที่จะขยายอุดมการณ์ทาง

การเมืองของตนเองไปทั่วโลก

       

2.  การแข่งขันด้านผลประโยชน์  อำนาจและความมั่นคงของประเทศ

ทำให้เกิดการแข่งขันด้านสมรรถนะทางทหาร  และ

การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์  ทำให้การเมืองโลกแบ่งออกเป็น

ระบบสองขั้วอำนาจ  (bi-polar  system)   โดยมีสหรัฐอเมริกา

และสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ 

..

 

 

edit @ 19 Aug 2008 22:26:35 by Cold War

edit @ 19 Aug 2008 22:27:54 by Cold War

edit @ 19 Aug 2008 22:46:06 by Cold War

Comment

Comment:

Tweet

big smile ขอบคุนมากกกกคับได้รับความรู้มากกกกเลย

#4 By (49.230.185.197|49.230.185.197) on 2014-03-18 23:05

ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มากค่ะ ^^

#3 By คัทริน (103.7.57.18|49.48.240.174) on 2013-01-22 22:14

ได้รับรับความรู้มากembarrassed question

#2 By kun (103.7.57.18|182.93.228.177) on 2012-11-16 10:38

The layout of the blog seems decent!

#1 By free apple ipad (63.223.127.200) on 2010-10-20 10:50